Activisie

Activisie biedt specifieke/ gespecialiseerde begeleiding aan mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) met een hoge mate van zelfredzaamheid. Onder niet aangeboren hersenletsel versta je letsel aan de hersenen, dat is ontstaan in de loop van het leven. Het kan het gevolg zijn van bijvoorbeeld een herseninfarct, hersenbloeding, ongeluk, tumor, hartstilstand (zuurstofgebrek), medische complicaties of een chronische ziekte als MS en Parkinson. Het krijgen van niet aangeboren hersenletsel heeft complexe gevolgen op lichamelijk, cognitief, emotioneel en gedragsmatig vlak. Veel handelingen die vroeger vanzelfsprekend waren, lukken nu niet meer. Vooral de onzichtbare gevolgen hebben een grote impact, maar worden het minst begrepen. Hierbij kunt u denken aan chronische vermoeidheid, geheugenproblemen, zelfoverschatting, prikkelgevoelig, moeite met plannen en organiseren, niet tot handeling kunnen komen, vertraagde informatieverwerking en ontremd gedrag. De begeleiding bij Activisie is gericht op het leren omgaan met het hersenletsel en de daaruit voortvloeiende beperkingen. De mensen worden gestimuleerd en aangestuurd om gebruik te maken van hun mogelijkheden. Hiermee behoud en bevorder je de kwaliteit van bestaan.

Cliënten kunnen bij Activisie begeleiding krijgen op twee verschillende activiteitenbegeleidingscentra’s, maar ook in de thuissituatie. De ambulante gespecialiseerde begeleiding is er op gericht om mensen thuis zo zelfstandig mogelijk te kunnen laten functioneren.

Na het hersenletsel is er soms sprake van reïntegratie in het arbeidsproces. Activisie ondersteund en begeleid de cliënt met niet aangeboren hersenletsel en zijn werkgever bij dit proces. Tijdens de arbeidstraining kunnen vaardigheden getraind worden die nodig zijn om aansluiting te vinden in het arbeidsproces. Tevens bieden we de mogelijkheid om deze training te krijgen op de theetuin van Activisie.

Door het hersenletsel kunnen bestaande relaties uit balans raken en is er behoefte aan nieuw evenwicht. Naasten kunnen voor begeleiding bij de relatie met de persoon met niet aangeboren hersenletsel bij Activisie terecht.

Activisie wil bijdragen aan het structureren van het dagelijks leven van de cliënten en daarmee indirect aan hun eigen waarde en toekomstperspectief. Kijk voor meer informatie of stel uw vraag op www.activisie.nl of bel 06-4212636.