Timeshare Stop

Timeshare is niets anders dan het recht om gebruik te maken van een vakantie accommodatie gedurende een bepaalde periode per jaar en dit voor een vooraf bepaalde en vastgestelde looptijd die minimaal 12 maanden bedraagt en maximaal 50 jaren mag zijn.
Timeshare bedrijven hebben altijd maling gehad aan deze wetgeving en zijn er al vanaf 1999 mee bezig, om deze wetgeving te omzeilen. Dit doen ze bijzonder succesvol, waardoor er dagelijks vele gedupeerden bijkomen.

Timeshare heeft een kostennadeel t.o.v. reisbureau’s

Aanvankelijk in de jaren ’90 en begin jaren 2000, had timeshare wel degelijk een kostenvoordeel ten opzichte van de traditionele manier van op vakantie gaan, denk hierbij aan het reisbureau. Dit kostenvoordeel is echter steeds kleiner geworden en al geruime tijd omgebogen tot een kosten-nadeel. In de meeste gevallen een ENORM kosten-nadeel. De verplichte jaarlijkse onderhoudskosten (men heeft immers een contractuele verplichting waaraan men zich dient te houden) stijgen ieder jaar. Deze stijging staat vaak in geen enkele verhouding meer tot hetgeen men ervoor terugkrijgt. Vakanties zijn vele malen goedkoper te boeken via de internet websites en reisbureau’s.

Timeshare kan niet worden her-verkocht!

Dit kostenvoordeel heeft er inmiddels uiteraard ook voor gezorgd dat een timeshare, eenmaal gekocht, niet meer kan worden her-verkocht, waardoor vele timeshare eigenaren een probleem hebben waar ze vaak geen raad mee weten en frequent in handen vallen van oplichters die hen contacteren ( Cold Callers) en melden dat ze een koper hebben voor hun timeshare, of dat er een rechtzaak is geweest of gaat komen tegen hun timeshare bedrijf waardoor ze recht hebben op veel geld.

Het bedrijf Timesharestop

Timesharestop uit Nederland is een bedrijf dat deze timeshare eigenaren gegarandeerd kan helpen. Dit bedrijf zorgt voor de ontbinding van het timeshare contract en vordert geld terug ( indien mogelijk) van het timeshare bedrijf in kwestie. Dit gebeurd zowel via een gerechtelijke procedure als een buitengerechtelijke procedure.

Timeshare Reclaim

Middels een gerechtelijke procedure – oftewel de “Timeshare Reclaim” zal er een dwingende NIETIGVERKLARING van het contract worden afgedwongen bij de rechter. Hierdoor zal het timeshare bedrijf worden veroordeeld tot terugbetaling van gelden aan de timeshare eigenaar. Timesharestop heeft inmiddels gerechtelijke procedures gevoerd in Spanje waarbij de klant meer dan 90% van het door hem of haar betaalde aankoopbedrag, terug heeft mogen ontvangen. Een gerechtelijke procedure kan alleen gevoerd worden wanneer het contract is afgesloten na 5 januari 1999. Zie hiervoor de website: www.timesharestop.nl en/of www.stoptimeshare.be.

Een buitengerechtelijke procedure heeft ook als resultaat dat het timeshare contract definitief zal worden ontbonden, echter het teruggevorderde bedrag zal veel lager uitvallen dan bij een gerechtelijke procedure waarbij er gebruik kan worden gemaakt van de timesharewetgevingen uit 1999 en 2012.

Contractontbinding met garantie

Hoe dan ook, indien een timeshare eigenaar van zijn of haar timeshare contract af wil dan biedt timesharestop uit Nederland of Stoptimeshare uit België voldoende oplossingen. Een contract-ontbinding wordt zelfs schriftelijk gegarandeerd door deze bedrijven. Die al vanaf 2014 succesvol, timeshare eigenaren afhelpen van hun contractuele verplichting, TIMESHARE genoemd.

Wilt u van uw contractuele verplichting met een timeshare bedrijf af en wilt u uw mogelijkheden kostenloos laten beoordelen door Timesharestop? Neem dan snel contact met hen op of bezoek de websites.